Komponente

Vakuum pumpa

Vakuum Pumpa 23900

Smer: desni ili levi Q= 1700l/min pri 50% vakuuma; n=1450 min Vakuum pumpa je rotacionog tipa. Sastoji se od vratila pumpe izgrađenog od nerđajućeg čelika, rotora izrađenog od bronze, kućište pumpe izrađenog od Al-legure otporne na hemijske uticaje. U cilindričnom delu kućišta pumpe upresovana je bronzana čaura. Vakuum pumpa radi na principu vodenog zaptivnog prstena te je obezbeđen dugotrajan i siguran rad.