Oprema

Vatrosprem proizvodi i prodaje kompletnu opremu za potrebe vatrogasnih jedinica, hidrantsku opremu kao i opremu za zaštitu vatrogasaca.

 • Stabilne spojnice
 • Redukcione spojnice
 • Stabilne spojnice sa spoljašnjim navojem
 • Slepe spojnice
 • Stabilne spojnice sa spoljašnjim navojem i zaptivačem
 • Usisne spojnice
 • Turbo univerzal
 • Mlaznica za srednju penu
 • Mlaznica sa slavinom
 • Sabirnica
 • Mlaznica sa slavinom i raspršivačem
 • Hidrantski nastavci
 • Mlaznica za tešku penu
 • Kosi ventil
 • Mešač
 • Razdelnici sa zasunom
 • Razdelnici sa ventilom
 • Mlaznica klasična
 • Mobilni hidraulični alat
 • Čelična metlarica
 • Izolacioni aparat sa maskom i bocom
 • Ublaživač reakcije mlaza
 • Turbojet
 • Potisne spojnice
 • Turbomatic i turbomatic sa nastavkom za penu
 • Univerzalna mlaznica
 • Čaklja
 • Ručni razvalni alat Orao
 • Ručni alat
 • Regulacioni nastavak
 • Ormarići za smeštaj vatrogasnih aparata
 • Oprema i rezervni delovi za servisiranje vatrogasnih aparata
 • Nadzemni i podzemni hidrant
 • Ključevi
 • Hidrantski orman za podzemni hidrant
 • Zidni hidrantski orman
 • Zaštita sluha
 • Zaštita ruku
 • Zaštita nogu
 • Zaštita glave, lica i očiju
 • Zaštita disajnih organa
 • Vatrogasna sekira
 • Usisna i potisna creva
 • Vatrogasna kofa
 • Usisna korpa
 • Hidrantski orman za nadzemni hidrant
 • Penila i retardanti za gašenje požara
 • Prah za gašenje požara