Kontakt

Vatrosprem proizvodnja d.o.o.


Rukovodstvo, finansijski i komercijalni sektor
Ul. Kumodraška 178

Tel: 011/2461155
      011/6557456
      011/6557457
      011/6557458
      011/6557459
Fax: 011/2466289
Mob.tel 065/2462124
           062/203689

 

Direktni telefoni: 
Prodaja protivpožarnih aparata: 011/2464331  Protivpožarni inženjering: 011/3098067 
Prodaja vozila: 011/3098967 
Nabavka: 011/6557461
Finansije: 011/6557455

 

Maloprodaja, magacin, servis aparata i vozila
Ul. Kumodraška 240
Magacin, maloprodaja: 011/2467876
Servis: 011/2466934                                                       011/2467024

 

Poslovna jedinica Smederevska
Palanka – proizvodnja
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel/fax: 026 431-96-43 
Tel: 026 431-96-47

 

Tekući računi:       
160-333937-81 Banka Intesa,
200-2337720101046-38 Poštanska štedionica
PIB: 106522716

mapa

 

 

Dragiša Marinković
[Kontakt]
Marketing
[Kontakt]
Odaberi e-mail:
Ime:
Prezime:
Email:
Firma:
Adresa:
Grad:
Tel.:
Poruka: