Protivpožarni aparati

Vatrosprem proizvodi sve tipove ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata. Do sada je proizvedeno preko 3,5 miliona vatrogasnih aparata različitih tipova u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Vatrogasni aparati za gašenje prahom

Ručni aparati za gašenje prahom izrađuju u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035 u dve verzije: sa bočicom...

Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom

Aparati za gašenje ugljendioksidom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.040 (ručni aparati) i SRPS...

Vatrogasni aparati za gašenje vodom i penom

Aparati za gašenje požara vodom izrađuju se prema standardu SRPS Z.C2.060 i namenjeni su isključivo za...

Halon

Haloni su najčešće korišćeni u zaštiti požara kompjuterskih, telekomunikacionih i...