Vatrogasni aparati za gašenje prahom

Ručni aparati za gašenje prahom izrađuju u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035 u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).


Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.

 

SRPS Z.C2.035 aparati sa bočicom

Tehničke specifikacije:

Sredtstvo za gašenje: prah na bazi natrijumbikarbonata
Klasa požara: * , ** , B , C
Oznaka aparata: S-1   S-2   S-3   S-6   S-9   S-6N   S-9N
Vreme dejstva (s): 7      12    15     15    20    18      23
Domet mlaza (kg): 4,5    5      5       6     6      7       7
Masa praha (kg): 1       2      3       6     9      6       9
Masa punog aparata (kg): 2,5    4,2    5,25  11   14,5  11,2  15,3
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A.
** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

SRPS Z.C2.035 aparati pod stalnim pritiskom

Tehničke specifikacije:

Sredstvo za gašenje: univerzalni prah
Klasa požara: *** , A , B , C
Oznaka aparata: S-1A    S-2A    S-3A    S-6A    S-9A
Vreme dejstva (s): 7         12       15       25       30    
Domet mlaza (m): 4         4,5      5         7         8     
Masa praha (kg): 1         2         3         6         9
Masa punog aparata (kg): 2,4      3,85     5,2      9,8      13,0
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

*** Pogonsko sredstvo pomoću kojeg se prah izbacuje je komprimovani gas azot

SRPS Z.C2.135 aparati sa bocom

Tehničke specifikacije:

Sredstvo za gašenje: prah na bazi natrijum-bikarbonata
Klasa požara: * , ** , B , C
Oznaka aparata: S-50    S-100
Vreme dejstva (s): 45       60    
Domet mlaza (m): 10       10     
Masa praha (kg): 50       100
Masa punog aparata (kg): 101     188
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A.
** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

SRPS Z.C2.135 aparati pod stalnim pritiskom

Tehničke specifikacije:

Sredstvo za gašenje: prah na bazi natrijum-bikarbonata
Klasa požara: A , B , C
Oznaka aparata: S-50A    S-100A
Vreme dejstva (s): 45         60    
Domet mlaza (m): 10         10     
Masa praha (kg): 50         100
Masa punog aparata (kg): 88         175
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V