Oprema

Vatrosprem proizvodi i prodaje kompletnu opremu za potrebe vatrogasnih jedinica, hidrantsku opremu kao i opremu za zaštitu vatrogasaca.

Potisne spojnice

Tehničke specifikacije:

Ø25=D
Ø38=H
Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Usisne spojnice

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Redukcione spojnice

Tehničke specifikacije:

Ø52/Ø25=C/D
Ø52/Ø38=C/H
Ø75/Ø52=B/C
Ø110/Ø75=A/B

Stabilne spojnice

Tehničke specifikacije:

Ø25=D       
Ø38=H
Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Stabilne spojnice sa spoljašnjim navojem

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Stabilne spojnice sa spoljašnjim navojem i zaptivačem

Slepe spojnice

Tehničke specifikacije:

Ø25=D
Ø38=H
Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Usisna korpa

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø75=B
Ø110=A

Regulacioni nastavak

Tehničke specifikacije:

2”

Mlaznica klasična

Tehničke specifikacije:

Ø52
Ø75

Mlaznica sa slavinom

Tehničke specifikacije:

Ø52
Ø75

Mlaznica sa slavinom i raspršivačem

Tehničke specifikacije:

Ø25
Ø52

Univerzalna mlaznica

Tehničke specifikacije:

Ø52
Ø75

Turbo univerzal

Tehničke specifikacije:

Ø52=C

Turbomatic i turbomatic sa nastavkom za penu

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø52=C

Turbojet

Tehničke specifikacije:

Ø52=C

Mlaznica za tešku penu

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø52=C
Ø75=B

Mlaznica za srednju penu

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø52=C
Ø52=C

Mešač

Tehničke specifikacije:

Z2
Z4
Z8

Razdelnici sa ventilom

Tehničke specifikacije:

B/CC

B/CBC

Razdelnici sa zasunom

Tehničke specifikacije:

B/CC

B/CBC

Sabirnica

Tehničke specifikacije:

B/C

A/BB

Kosi ventil

Tehničke specifikacije:

2”

Hidrantski nastavci

Tehničke specifikacije:

C/C    
B/C
B/B
C/CC
B/CC
B/BB

Ključevi

Tehničke specifikacije:

C/C    
B/C
B/B
C/CC
B/CC
B/BB

Ublaživač reakcije mlaza

Tehničke specifikacije:

Ø52=C
Ø75=B

Ormarići za smeštaj vatrogasnih aparata

Tehničke specifikacije:

250x720x220
500x720x220

270x800x220
520x800x220

Hidrantski orman za podzemni hidrant

Tehničke specifikacije:

Dimenzije: 1080x1080x162

Sadržaj :

Vatrogasno crevo ø52; 15m
sa spojnicama         kom 4
Mlaznica ø52        kom 2       
Hidrantski ključ        kom 1
ABC ključ            kom 1
C ključ            kom 1       
Hidrantski nastavak B/2C    kom 1

Hidrantski orman za nadzemni hidrant

Tehničke specifikacije:

Dimenzije: 564x1080x252

Sadržaj :
Vatrogasno crevo ø52; 15m
sa spojnicama        kom 2
Mlaznica ø52        kom 2
ABC ključ            kom 2
C ključ            kom 1
Ključ za nadzemni hidrant    kom 1

Zidni hidrantski orman

Tehničke specifikacije:

Dimenzije:  495x495x145
 
Sadržaj :

Vatrogasno crevo ø52; 15m
sa spojnicama        kom 1        
Mlaznica ø52        kom 1
Priključni kosi ventil 2"        kom 1

Nadzemni i podzemni hidrant

Tehničke specifikacije:

NH 80

PH 80

Mobilni hidraulični alat

Ručni alat

Čaklja

Ručni razvalni alat Orao

Vatrogasna sekira

Čelična metlarica

Vatrogasna kofa

Usisna i potisna creva

Izolacioni aparat sa maskom i bocom

Prah za gašenje požara

Tehničke specifikacije:

1. PRAH NA BAZI MONOAMONIJUM FOSFATA     ABC PRAH        Standard EN 615
    Sastav: 40%-95%

2. PRAH NA BAZI NATRIJUM BIKARBONATA         BC PRAH        Standard JUS Z.C5.100
    Sastav: 40%-95%

Penila i retardanti za gašenje požara

Tehničke specifikacije:

1. UNIVERZALNA VATROGASNA PENILA  ZA GAŠENJE POLARNIH RASTVARAČA I UGLJOVODONIKA   
2. PENILA  ZA GAŠENJE UGLJOVODONIKA
3. SPECIJALNA VATROGASNA PENILA
4. SPECIJALNA VATROGASNA PENILA I RETARDANT ZA ŠUMSKE POŽARE


Vrste penila:

Fluoroproteinsko
Sintetičko
Fluorosintetičko
Fluoroproteinsko univerzalno
Fluoroproteinsko polivalentno univerzalno
Fluorosintetičko polivalentno univerzalno

Oprema i rezervni delovi za servisiranje vatrogasnih aparata

Zaštita glave, lica i očiju

Tehničke specifikacije:

šlemovi
naočari i maske za brušenje i varenje
viziri

Zaštita disajnih organa

Tehničke specifikacije:

maske za jednokratnu upotrebu
maske za višekratnu upotrebu
sistemi za dovod svežeg vazduha
sve vrste filtera

Zaštita sluha

Tehničke specifikacije:

zaštitni čepići
antifoni
uređaji za komunikaciju

Zaštita nogu

Tehničke specifikacije:

cipele PANDA ITALY
cipele sa čeličnom kapom
cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom
cipele za ugostiteljstvo i     medicinu   
čizme radne

Zaštita ruku

Tehničke specifikacije:

Rukavice:

kožne
kombinovane
tekstilne i pamučne
termoizolacione
pancirne
elektroizolacione
kiselootporne