Cisterne za prevoz goriva

Nadgradnja je namenjena za transport nafte i naftnih derivata. Rezervoar od kvalitetnog ugljeničnog čelika može biti jednokomoran ili višekomoran, tako da je moguć prevoz više vrsta različitih materija. Utakanje goriva je preko napojnog doma ili podno, u skladu sa ekološkim propisima. Istakanje gravitaciono ili preko pumpe sa mehaničkim ili elektronskim meračem protoka. Uz mernu grupu montira se i doboš sa crevom dužine 10 - 30 m, sa pištoljem za istakanje. Pumpa, merna grupa i vitlo sa pištoljem se nalaze u posebnom sanduku sa zadnje ili bočne strane vozila.

Vozilo je zajedno sa nadgradnjom u svemu izrađeno prema propisima koji regulišu transport opasnih i zapaljivih materija uključujući i ADR propise, kao i prema propisima koje reguliše zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Podaci o vozilu
Podvozak: MAN, Mercedes, Iveco, Volvo, Scania, DAF, ili drugi
Bruto masa: 10t do 26t
Zapremina rezervoara za gorivo:  4500-16000l
Pumpa: 250-500 l/min, 7bar