CAFS

Vatrogasna vozila opremljena sistemom za kompresovanu vazdušnu penu CAFS omogućavaju najveću efikasnost gašenja uz najmanju potrošnju penila i vode. Namenjena su za gašenje požara čvrstih zapaljivih materija (požari klase "A"), požara lako zapaljivih tečnosti (požari klase "B") i gasova (požari klase "C"). Posebno su efikasna u gašenju požara u stambenim naseljima, industrijskim objektima, skladištima guma, kao i u gašenju šumskih požara. Pogodna su za korišćenje i u urbanim sredinama i za intervencije van grada.


Prednosti u odnosu na vozila sa klasičnim sistemom za obrazovanje pene:
-    veća efikasnost (5 puta kraće vreme gašenja)
-    smanjena potrošnja vode (2-5 puta) i penila (6-10 puta)
-    brža redukcija temperature
-    rad na režimu niskog pritiska (7 bar)
-    mala oštećenje usled natapanja vodom
-    laka manipulacija crevima zbog ispunjenosti vazduhom
-    mali otpori u crevovodima
-    veliki domet pene

Podaci o vozilu: 
  Tip CAFS-a
Tip vozila V 3,3 mini CAFS 90 200
VP500/25A/50B      
VP1000/30A/60B  
VP2000/100A/200B  
VP3000/150A/200B  
VP4000/150A/250B  
VPS3000/100A/200B/500S  
VPS3000/100A/200B/1000S