Pranje i polivanje ulica

Vozila za pranje i polivanje namenjena su za pranje svih vrsta saobraćajnica, polivanje puteva u izgradnji kao i za transport pijaće i tehničke (industrijske) vode.

Nadgradnja obuhvata: rezervoar za vodu, centrifugalnu pumpu, prednji uređaj za pranje ili polivanje, perforiranu cev za polivanje na zadnjem kraju, dva potisna creva sa mlaznicama za ručno pranje i sistem cevnih vodova sa ventilima.

Uređajem za pranje i polivanje upravlja vozač iz kabine preko pneumatskih komandi. 

Cisterna za pranje i polivanje AC – 90.08

Cisterna za pranje i polivanje AC – 100.08

Cisterna za pranje i polivanje AC – 80.08

Cisterna za pranje i polivanje AC – 60.08

Podaci o vozilu
Podvozak: MAN, Mercedes, Iveco, Volvo, Scania, DAF, Kamaz ili drugi
Bruto masa: 12t do 26t
Pumpa:  kapacitet: 800l/min; 6bar
broj obrtaja: 300min-1
Cevna instalacija: toplo cinkovana ili INOX