Kontrola protivpožarnih aparata i hidrantske mreže

Vatrosprem proizvodnja zavređuje ovlašćenje MUP-a za kontrolisanje hidrantske mreže za gašenje požara i kontrolisanje pp aparata. Po zakonu zaštite od požara pp aparati i hidranska mreža se moraju kontrolisati na svakih 6 meseci. U prilogu se nalazi naš cenovnik a za više informacija nas možete kontaktirati na broj telefona 011/ 2463 331.

ADDRESS

Kumodraška 178,
11010 Belgrade, Serbia

CONTACT

Phone:
+381 11/ 24 61 155
+381 11/ 65 57 456
+381 11/ 65 57 457
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WORK HOURS

08am - 4pm